Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS! >> Vår internationella roll

Vår internationella roll

SWEPOS bidrar till internationella nätverk av fasta referensstationer för GNSS.

Stödsystem för GNSS finns inte bara nationellt, utan även på europeisk och global nivå. Det europeiska nätverket av fasta referensstationer kallas EPN, EUREF Permanent Network, där Sverige/SWEPOS bidrar med data från sju stycken klass A-stationer. Det globala nätverket samordnas av organisationen International GNSS Service, och där finns fem SWEPOS-stationer med (samtliga IGS-stationer är också EPN-stationer).

De internationella stödsystemen för GNSS används bl.a. för:

  • Klimatforskning och meteorologi
  • Geodynamiska modeller (t.ex. av landhöjning och kontinentaldrift)
  • Tidsreferens

En annan viktig del av det internationella samarbetet gäller definitioner och tillämpningar av referenssystem. Vårt nationella referenssystem SWEREF 99 är en godkänd svensk realisering av det europeiska referenssystemet ETRS89, som i sin tur bygger på GNSS-observationer i EPN-nätverket. Du kan läsa mer om SWEREF 99 och andra referenssystem på Lantmäteriets hemsida.