Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS! >> Systemöversikt

Systemöversikt

SWEPOS är ett sammanlänkat system av GNSS-utrustning, dataservrar, programvaror, nätverksförbindelser och mycket annat.

Här nedan kan du se en enkel skiss som visar SWEPOS-systemet (gröna rutor/pilar) och gränssnitten mot SWEPOS-användare (blåa rutor) och andra tjänsteleverantörer (lila rutor).