Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS! >> Pågående utveckling

Pågående utveckling

Under kommande år sker förtätning av SWEPOS-nätet för att möjliggöra realtidsanvändning av GNSS med mätosäkerhet på 1cm-nivå i plan och höjd.

Den pågående utvecklingen av SWEPOS är en viktig del i ambitionen att öka och bredda användningen av GNSS-teknik och moderna referenssystem.

Den tredje generationens SWEPOS-nät är just nu under uppbyggnad, och planen är att under 2015 ha ett rikstäckande referensstationsnät för GNSS med inbördes stationsavstånd på ca 35 km. Detta kan jämföras med den andra generationens SWEPOS-nät som stod klart ca 2007-2008, med ca 70 km mellan referensstationerna.

Det tätare nätet medför bättre atmosfärsmodellering i realtidsplattformen och också att nätet får bättre redundans när fel uppstår på enskilda stationer. Befintliga stationer har dessutom uppgraderats med ny GNSS-utrustning för att kunna ta emot signaler från de satellitsystem som är under uppbyggnad, t.ex. Galileo.

Parallellt med detta pågår arbete med att förbättra den rikstäckande geoidmodellen SWEN08_RH2000 (länk till Lantmäteriets webbplats). Detta skapar förutsättningar för mycket noggrann GNSS-positionering i det nationella höjdsystemet RH 2000.

Planerad utbyggnad av SWEPOS kan du se här, eller i SWEPOS Kartstöd.