Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS! >> Vad används SWEPOS till?

Vad används SWEPOS till?

SWEPOS är ett nationellt stödsystem för GNSS-mätning, och en viktig beståndsdel i Sveriges s.k. geodetiska infrastruktur

Sveriges geodetiska infrastruktur är ett samlingsbegrepp för de olika system som används för lägesbestämning i landet - allt ifrån fysiskt markerade punkter i terrängen till definitioner av referenssystem. SWEPOS är en viktig del av detta.

SWEPOS är i första hand ett stödsystem för GNSS-mätning. Via de fasta referensstationerna tillhandahåller SWEPOS referensdata för en rad olika GNSS-tillämpningar – alltifrån positionsbestämning i realtid för produktionsändamål (t.ex. guidning av entreprenadmaskiner) till vetenskapliga studier (t.ex. för att upptäcka mycket små och långsamma rörelser i jordskorpan). Vi kan också övervaka att satellitsystemen fungerar som de ska.

Vårt nationella tredimensionella referenssystem SWEREF 99 bygger på GNSS-observationer från ett antal av de mest stabila SWEPOS-stationerna, av klass A-typ. Man brukar därför säga att SWEPOS realiserar SWEREF 99. En viktig konsekvens av detta är att det möjliggör en direkt koppling mellan modern mätteknik och moderna referenssystem för lägesangivelse. Med hjälp av SWEPOS är det t.ex. möjligt att bestämma två punkters inbördes läge med mycket hög precision, trots avstånd på hundratals mil. Detta var mycket svårt med äldre mätteknik och referenssystem.

För att läsa mer om vad just du kan använda SWEPOS till, se våra tjänster för Realtidsmätning samt Efterberäkning.