Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Det här är SWEPOS! >> Våra användare

Våra användare

Allt fler utnyttjar SWEPOS för tillämpningar med satellitpositionering. Nätverks-RTK-tjänsten är idag vår största positioneringstjänst, med över 2500 abonnemang.

Lantmäteriet har som målsättning att öka och bredda användningen av den gemensamma geodetiska infrastrukturen för lägesbestämning. Vi försöker därför uppmuntra GNSS-användning och göra SWEPOS mer tillgängligt för olika användargrupper. Under den senaste tioårsperioden har det skett en successiv övergång från GNSS-tillämpningar med efterberäkning till GNSS-tillämpningar i realtid. Dessutom har GNSS-tekniken nått helt nya användargrupper och användningsområden. Här nedan kan du se hur användandet av Nätverks-RTK-tjänsten utvecklats senaste fem åren.