Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om driftledningscentralen >> Bemanning och öppettider

Om SWEPOS driftledningscentral

Driftledningscentralen bemannas av personal som sköter systemövervakning och ger kundsupport.

SWEPOS-driften har telefonsupport alla helgfria vardagar 06:30-20:30.

Övrig tid finns personal i beredskap för att åtgärda driftstörningar.

För frågor, kontakta driftssamordnare SWEPOS-driften.