Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Nyheter

Nyheter

Tre nya Swepos-stationer
Nedanstående SWEPOS-stationer är etablerad och driftsatta i systemet. 

Glöm inte att uppdatera er lista över valda stationer för driftsinformation på "mina sidor". För mer information om den kostnadsfria tjänsten driftsinformation klicka här
 • Nybro ( östra Småland)
 • Landskrona
 • Viken (västra Skåne)
Seminarium 29 november 2018 om nya GNSS-signaler

Radionavigeringsnämnden (RNN) bjuder in till seminariet ”Nya GNSS-signaler – möjligheter för nya PNT-tillämningar och förbättrad robusthet” i Solna. Seminariet behandlar bl.a. testmätningar med de nya GNSS-signalerna, noggrannare navigering för autonoma farkoster samt tillgång till rådata i smarta telefoner.

Tid: Torsdag 29 november 2018, kl. 10.00–17.00 (registrering och frukost från kl. 09:00).
Plats: ÅF:s huvudkontor, Frösundaleden 2, Solna.
Kostnad: 800 kr exkl. moms för externa deltagare (avgiftsfritt för medlemsorganisationer i RNN).
Mer information och anmälan: Besök www.afconsult.com/sv/GNSSseminar, anmälan senast tisdag 27 november 2018.
Programpunkter:
 • Uncertainty in GNSS positions from metres to centimetres – a short overview of observation methods (TBD)
 • New GNSS signals create opportunities for new applications and improved robustness (Jan Johansson, Chalmers University of Technology)
 • Experiences from test measurements with Galileo signals and SWEPOS™ (Stefan Öberg, Lantmäteriet)
 • Android Raw Measurements (Task Force) and Galileo High Accuracy Service (Martin Sunkevic, European GNSS Agency (GSA))
 • High accuracy GNSS positioning – compatibility and the future mass market (Martin Håkansson, Lantmäteriet/KTH)
 • Autonomous shuttles in the countryside of northern Sweden (Petra Bassioukas Hanseklint, Skellefteå kommun)
 • Development platform for autonomous forestry machines (Håkan Lideskog, Luleå University of Technology)
 • Unmanned Traffic Management for Future Drone Traffic in Cities, results from a two-year project (Jonas Lundberg, Linköpings Universitet & Billy Josefsson, Luftfartsverket)
 • Status for the projects NPAD (Network RTK for Automated Driving) and PRoPART (Precise and Robust Positioning for Automated Road Transports) (James Tidd, Waysure)
 • The RTCM committee as a forum for development of formats for teal-time and postprocessing applications (Gunnar Hedling, Lantmäteriet)
 • The effect of dynamic reference system on formats for real-time data distribution (Martin Lidberg, Lantmäteriet)
 • Design of the next generation of the Galileo satellites (Peter Wiklund, Lantmäteriet)
Sju nya Swepos-stationer
Nedanstående SWEPOS-stationer är etablerad och driftsatta i systemet. 

Glöm inte att uppdatera er lista över valda stationer för driftsinformation på "mina sidor". För mer information om den kostnadsfria tjänsten driftsinformation klicka här
 • Alsterbro (östra småland)
 • Kobben (Forsmark)
 • Orrefors (östra småland)
 • Rinkabyholm (östra småland)
 • Rockneby (östra småland)
 • Trekanten (östra småland)
 • Tvärskog (östra småland)
Dags för Servicekväll 6 november
Tisdag den 6 november kl 19-24 (Svensk vintertid) genomför vi vår planerade servicekväll på Swepos. Detta kan medföra mindre störningar i Swepos-tjänsterna. Vi ber om överseende med detta.
Supporten stänger kl 17 den 8-9 okt 2018
Måndag och tisdag, 8-9 okt, stänger supporten kl 17 p g a fortbildning.
Våra tjänster och system fungerar och övervakas som vanligt.
Servicekväll 2 oktober
Tisdag den 2 oktober kl 19-24 (Svensk sommartid) genomför vi planerad service på Swepos. Detta kan medföra mindre störningar i Swepos-tjänsterna. Vi ber om överseende med detta.
SWEPOS-baserat examensarbete klart
Fri stationsetablering av en totalstation utan tillgång till punkter med kända koordinater kan göras med nätverks-RTK. Olika metoder för detta har studerats i ett examensarbete vid Högskolan i Gävle av Vilhelm Svensson & Fredrik Tobler. Rapporten ”Utvärdering av olika metoder för stationsetablering med nätverks-RTK” finns publicerad både vid högskolan och som Lantmäterirapport 2018:3. Vi kan även rekommendera Lantmäterirapport 2018:4, vilken sammanfattar de geodetiska aktiviteterna vid Lantmäteriet och landets högskolor under de fyra senaste åren.
Mobilabonnemang från Telia via Swepos avslutas
Vi kommer inte längre att erbjuda mobilabonnemang från Telia via Lantmäteriets avtal.
Swepos erbjuder kostnadsfritt ett M2M-abonnemang (mobilabonnemang för maskin-till-maskin-kommunikation) i nätverks-RTK-tjänsten. Läs mer om M2M-abonnemanget.
De som idag har mobilabonnemang hos Telia via Lantmäteriets avtal kommer att bli kontaktade för mer information.
Servicekväll 2018-09-04
Tisdag den 4 september kl 19-24 (Svensk sommartid) genomför vi planerad service på Swepos. Detta kan medföra mindre störningar i Swepos-tjänsterna. Vi ber om överseende med detta.
Ny Swepos-station
Nedanstående SWEPOS-station är etablerad och driftsatt i systemet. 

Glöm inte att uppdatera er lista över valda stationer för driftsinformation på "mina sidor". För mer information om den kostnadsfria tjänsten driftsinformation klicka här
 • Haverö (Sydväst om Ånge)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >