Organisation och personal

Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Organisation och personal >> Geodetisk infrastruktur

Geodetisk infrastruktur

Enheten ansvarar för den geodetiska infrastrukturen i landet, dvs. de referenssystem och stödsystem som används för lägesbestämning och kartläggning. Enheten bedriver också forskning, rådgivning och samordning inom geodesiområdet.