Organisation och personal

Geodata

Geodata är en av tre divisioner på Lantmäteriet (de övriga två är Fastighetsbildning och Fastighetsinskrivning) och ansvarar för att bygga upp, vidareutvecka och tillhandahålla geografisk information och fastighetsinformation.