Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Efterberäkning

Efterberäkning

Med SWEPOS olika tjänster för efterberäkning kan position bestämmas efter genomförd GNSS-mätning. Vi erbjuder referensstationsdata från SWEPOS för beräkning av både statiska mätningar och RTK-mätningar. Statiska mätningar kan dessutom beräknas direkt med vår online-tjänst.

Med ett abonnemang för SWEPOS Efterberäkning får du tillgång till nedanstående tre tjänster. Dessutom får du tillgång till stationsinformation och koordinater på SWEPOS-stationerna.

Prislista med aktuella priser finns på sidan för våra abonnemangsformer.

SWEPOS Beräkningstjänst

Beräkningstjänsten är en online-tjänst som beräknar noggrann position till användare som skickar in statiskt uppmätta GNSS-observationer (RINEX). Mätosäkerheten för position i SWEREF 99 är på centimeternivå eller bättre om mättiden är tillräckligt lång och chokering-antenn används.

SWEPOS Rinex-data

Du kan själv beställa och ladda hem referensstationsdata i RINEX-format för efterberäkning i egen programvara. RINEX-data finns dessutom fritt tillgängliga för forskning och undervisning, under särskilda villkor.

Efterberäkning av RTK

Med hjälp av vår programvara för Nätverks-RTK-tjänsten kan vi även generera s.k. virtuell RINEX för en godtycklig punkt. Det ger användare möjlighet till noggrann positionering i efterhand för RTK-användare som av olika skäl inte kan mäta i realtid, t.ex. på grund av dålig mobiltäckning.

SWEPOS Koordinatlista

Vid efterberäkning med egen programvara behövs information om antenntyp och excentriciteter (antennhöjder) samt noggranna koordinater på SWEPOS-stationerna. En koordinatlista kan erhållas för ett valt datum och sparas som en Word-, Excel- eller PDF-fil.

Stödtjänster

  • Aktuell driftstatus för SWEPOS-stationerna och via karta, SMS eller email. Observera att utskick via SMS och e-post kräver registrering!
  • Jonosfärsmonitorn ger aktuell information om hur GNSS-mätning påverkas av laddade partiklar i atmosfären på olika platser i landet.
  • Satellitprediktionen ger möjlighet att kontrollera tillgång till GNSS-satelliter för given tid och plats.