Jonosfärsmonitor

Aktuell status

Norra Norrland

[HyperLinkNN]

Södra Norrland

[HyperLinkSN]

Svealand

[HyperLinkSV]

Götaland

[HyperLinkGO]

Klicka på graferna för att få en större bild

Mätosäkerheten ökar obetydligt (<15% i vertikalt) och möjligheten att få fixlösning påverkas ej.
Mätosäkerheten ökar gradvis upp till 60% och sannolikheten för fixlösning minskar gradvis.
Mätningarna har låg tillförlitlighet och det är mycket svårt att få fixlösning.