Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Stödtjänster >> Jonosfärsmonitor >> Vad visar jonosfärsmonitorn?

Vad visar jonosfärsmonitorn?

Jonosfärsmonitorn visar jonosfärens påverkan på GNSS/RTK-mätningar för olika platser i landet, både just nu och tillbaka i tiden.

Solens aktivitet ger upphov till laddade partiklar i det övre lager av jordens atmosfär som kallas jonosfär. När GNSS-signalen passerar jonosfären så störs den mer eller mindre, beroende på signalfrekvensen och hur mycket laddade partiklar som finns längs vägen.

Jonosfärsmonitorn ger ett mått på hur stor den störningen är vid GNSS-mätning, i första hand vid RTK-tillämpningar som förutsätter initialisering av fixlösning. Kartan visar aktuell jonosfärsstatus i fyra regioner i Sverige, och diagrammen visar variationen under det senaste dygnet för samma regioner. Kartan och regiondiagrammen är färgkodade från grönt till rött, där rött innebär svåra jonosfärsstörningar. Uppdatering av jonosfärsvärden sker var 30:e sekund.

Ladda gärna ner jonosfärsmonitorn som mobilapplikation!