Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Nätverks-RTK >> Våra abonnemangsformer

Våra abonnemangsformer

Vi erbjuder olika abonnemang för realtidstjänsterna beroende på kundens mätutrustning och behov av anslutningar.

Prislista

TjänstPris
Nätverks-RTK-tjänst - Obegränsat datauttag15000 kr/anslutning/år*
Nätverks-RTK-tjänst - Tidsbegränsat 90 dagar5000 kr/anslutning
Nätverks-RTK-tjänst - Tidsbegränsat 30 dagar2000 kr/anslutning
Nätverks-RTK-tjänst - Anslutningspott5000 kr/anslutning/år
Efterberäkningstjänst1000 kr/användare/år
*offert vid 3:e abonnemanget
För övriga abonnemang som inte tecknas via webbformulär hittas priset på respektive anmälningsblankett i menyn till höger på beställningssidan.

SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst

Våra abonnemang erbjuder en möjlig anslutning per abonnemang för användning över hela landet. Abonnemanget finns i fyra olika former:

  • Obegränsat datauttag**
  • Obegränsat datauttag 90 dagar
  • Obegränsat datauttag 30 dagar
  • Anslutningspott**

**Abonnemanget är löpande, d.v.s. förnyas automatiskt med ytterligare en period om det inte aktivt sägs upp.

Om du har ett befintligt Nätverks-RTK-abonnemang kan du dessutom utöka detta för att gälla även i Finland och Norge. Detta beställs separat.

SWEPOS Nätverks-DGNSS-tjänst ingår i abonnemang för Nätverks-RTK-tjänsten.

M2M abonnemang ingår ej de tidsbegränsade abonnemangen. Det går inte heller att teckna Jobmobil abonnemang via Lantmäteriets avtal för de tidsbegränsade abonnemangen.

Öppna data

SWEPOS DGNSS-tjänst har släppts fri från 1:a januari 2016, mer information om tjänsten här.

30- och 90-dagars-abonnemang

Abonnemangsformerna är tidsbegränsade abonnemang för 30 respektive 90 dagar och av typen obegränsat datauttag. Vid tecknande av abonnemangen så får användaren tillgång till Nätverks-RTK–tjänsten fr.o.m. önskat startdatum och 30 alternativt 90 dagar. Abonnemanget avslutas automatiskt när perioden löper ut. Om man önskar förlänga perioden så måste en ny anmälan göras via SWEPOS hemsida.

M2M abonnemang ingår ej de tidsbegränsade abonnemangen. Det går inte heller att teckna Jobmobil abonnemang via Lantmäteriets avtal för de tidsbegränsade abonnemangen.

Prova-på-abonnemang

Du kan utan kostnad prova ovanstående tjänster. Fyll i uppgifterna i beställningsformuläret och ditt mobilnummer som du kommer att använda i mätutrustningen, så aktiverar vi ett Prova-på-abonnemang åt dig. Efter 10 dagar upphör abonnemanget och du måste då teckna ett ordinarie SWEPOS-abonnemang för att kunna fortsätta använda tjänsten.

Mobiltelefoni

Nätverks-RTK-tjänsten kräver uppkoppling för anslutning mot SWEPOS. Vanligast är via mobilt Internet, men det finns även möjlighet via GSM.

SWEPOS erbjuder kostnadsfritt ett M2M-abonnemang i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst***. M2M-abonnemanget använder Telias nät så länge det finns täckning, men kopplar automatiskt över till annan tillgänglig operatör när signalen blir svag eller täckning inte finns från Telia. M2M-abonnemanget erhålls endast tillsammans med SWEPOS Nätverks-RTK-abonnemang och beställs på swepos.se.

Enligt uppgifter fungerar inte M2M-korten med vissa äldre typer av modem som bara har stöd för 2G. Är du osäker på vilken typ av modem som sitter i din utrustning kan du kontakta din instrumentleverantör.

***Observera att M2M-abonnemanget endast får användas tillsammans med SWEPOS-realtidstjänster. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera abonnemanget med omedelbar verkan vid otillåten användning.