Felsökning pågår
Idag upplever en del användare problem med vårat nät. Felsökning pågår i hopp om att det ska lösas snarast möjligt. 

*2016-08-24*
Vi har ännu inte lyckats åtgärda gårdagens fel. Felsökning pågår fortfarande. Uppdatering kommer ut här om det sker någon statusförändring.

*2016-08-24 18:00*
Fortfarande kan en del användare uppleva problem med vår RTK-tjänst. Felsökning fortsätter.

*2016-08-25*
Tyvärr upplever fortfarande en del användare problem med RTK-tjänsten. Felsökning fortskrider.

Välkommen till SWEPOS

SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Med hjälp av våra ca 350 referensstationer kan du få bättre koll på läget!

Nätverks-RTK-tjänst

Realtidsmätning med centimeternoggrannhet.

Efterberäkning

Information om efterberäkningstjänsten.

Jonosfärsmonitor

Solens inverkan på mätresultat.

Beställ abonnemang

Beställ abonnemang

Mina sidor

Här kan du se och redigera dina registrerade uppgifter.

Kontakt

Kontakt

Kurser i GNSS/Geodesi

Kurser i GNSS och Geodesi.

SWEPOS kartstöd

Interaktiv karta.