Välkommen till SWEPOS

SWEPOS är Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Med hjälp av våra ca 400 referensstationer kan du få bättre koll på läget!

Nätverks-RTK-tjänst

Realtidsmätning med centimeternoggrannhet

Efterberäkning

Information om efterberäkningstjänsten

Jonosfärsmonitor

Solens inverkan på mätresultat

Beställ abonnemang

Beställ abonnemang

Mina sidor

Här kan du se och redigera dina registrerade uppgifter

Kontakt

Kontakt

Kurser i GNSS/Geodesi

Kurser i GNSS och Geodesi

SWEPOS kartstöd

Interaktiv karta