Skip Navigation Links

Galileo i SWEPOS

Nu blir Galileo en del av Swepos, Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering.

Fler signaler innebär ett stabilare och mer exakt Swepos. Dessutom blir det lättare att mäta i områden där förutsättningarna idag inte är optimala. Galileo i Swepos har testats under 2017. Vill du läsa mer om våra testresultat med Nätverks-RTK, examensarbeten och publikationer om att Galileo blir tillgängligt i Swepos så hittar du det här.