Skip Navigation LinksStart >> Kurser och info >> Kurser och seminarier >> Kommande seminarier

Kommande seminarier

Seminarier

Seminarier och workshops för SWEPOS-användare brukar arrangeras med jämna mellanrum - både på Lantmäteriets huvudkontor i Gävle, och även lokala användarseminarier på olika platser i landet.

För information om kommande användarseminarier, se följande länk till Lantmäteriets hemsida

För mer information och anmälan:
Kontakta SWEPOS-driften
tel. 026-63 37 53, fax. 026 - 61 06 76
Epost: swepos@lm.se