Skip Navigation LinksStart >> Kurser och info >> Nyhetsbrev och möten

Nyhetsbrev och möten

Via SWEPOS nyhetsbrev och olika mötesanteckningar kan du hålla dig uppdaterad om SWEPOS och andra nyheter med GNSS-anknytning

SWEPOS nyhetsbrev publiceras några gånger per år. Du kan anmäla dig för utskick av det under Mina sidor. Om du saknar webbkonto, registrera dig för att få tillgång till mina sidor.

SWEPOS Referensgrupp möts en gång varje år och har tillkommit för att diskutera SWEPOS-relaterade frågor med och få feedback från användarsidan. Gruppen består av representanter från statlig, kommunal och privat verksamhet samt från högskolor.

Reserapporter från möten i Civil GPS Service Interface Committee (CGSIC) och International Committee on GNSS (ICG) - Lantmäteriet

Katalog: /