Skip Navigation LinksStart >> Kurser och info >> Vad är GNSS?

Vad är GNSS?

GNSS (Global Navigation Satellite Systems) är ett samlingsnamn för de satellitsystem som används för globala navigerings- och positioneringsändamål.

GNSS omfattar i första hand amerikanska GPS och ryska GLONASS. Det europeiska Galileo-systemet samt det kinesiska COMPASS/BeiDou-2 är under uppbyggnad.

GNSS-mätning bygger på avståndsmätning mellan GNSS-satelliter och GNSS-mottagare. Mättekniken är passiv, vilket innebär att användaren endast tar emot signaler från satelliterna. GNSS-satelliterna har vid varje tidpunkt kända positioner i ett globalt referenssystem. Genom att mäta avståndet till ett stort antal GNSS-satelliter så kan därför användaren bestämma sin position i samma referenssystem. Om användaren dessutom använder stödsystem för GNSS – t.ex. SWEPOS – så kan positionen bestämmas med mycket hög precision..

De flesta GNSS-mottagarsystem som finns på marknaden idag tar emot och kombinerar signaler från GPS och GLONASS. Det gäller både nya smartmobiler och avancerad produktionsutrustning (t.ex. RTK-mottagare). Behovet av god positionering i storstäder med hög bebyggelse kommer troligen att driva på integreringen av ytterligare satellitsystem.

Läs mer om GNSS och satellitpositionering på Lantmäteriets hemsida.