Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Öppna data

Öppna data

SWEPOS DGNSS-tjänst är en rikstäckande tjänst för positionering i realtid med GPS/GNSS-mottagare.

DGNSS-tjänsten kan användas fritt av alla som registrerat ett användarnamn och har en GNSS-enhet som kan ta emot standardiserad korrektionsdata (RTCM) för GNSS via Internet. Du kan läsa mer i handledningen om vilka krav och rekommendationer som gäller för tjänsten.

Lägesosäkerheten för positionen i referenssystemet SWEREF 99 är på meternivå, beroende på GNSS-enhetens prestanda.

DGNSS-tjänsten finns tillgänglig fr.o.m. 1 januari 2016. Läs mer om öppna data på Lantmäteriets webbplats.

Observera att DGNSS-tänsten ersätter ”SWEPOS Nätverks-DGNSS-tjänst” fr.o.m. 1 januari 2016. Nätverks-DGNSS finns även fortsättningsvis med som ett datainnehåll i SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst.