När du registrerar dig måste du ange en giltig e-postadress eftersom ditt lösenord skickas till angivna adressen.

Har du redan abonnemang hos oss, Nätverks-RTK eller Efterberäkning, måste du använda samma e-postadress för att kunna se abonnemangsinformationen.

E-postadressen används även vid återställning av lösenord.

Ett registrerat konto på Swepos Tjänsteportal ger även tillgång till avgiftsfria Rinex-data på en ftp-server. Läs mer på Rinex-data — dygnsfiler.

När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta på www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Lantmäteriets Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Registrera konto