Aktuell status

Bilden saknas

Norra Norrland

Dagens graf saknas

Södra Norrland

Dagens graf saknas

Svealand

Dagens graf saknas

Götaland

Dagens graf saknas

Lägg till 1 timme på UTC under svensk normaltid och lägg till 2 timmar på UTC under svensk sommartid.

Mätosäkerheten ökar obetydligt (<15% i vertikalt) och möjligheten att få fixlösning påverkas ej.
Mätosäkerheten ökar gradvis upp till 60% och sannolikheten för fixlösning minskar gradvis.
Mätningarna har låg tillförlitlighet och det är mycket svårt att få fixlösning.

Vad visar Jonosfärsmonitorn?

Solens aktivitet ger upphov till laddade partiklar i det övre lager av jordens atmosfär som kallas jonosfär. När GNSS-signalen passerar jonosfären så störs den mer eller mindre, beroende på signalfrekvensen och hur mycket laddade partiklar som finns längs vägen.

Vad är jonosfärstörningar?

Jonosfärsmonitorn ger ett mått på hur stor den störningen är vid GNSS-mätning, i första hand vid RTK-tillämpningar som förutsätter initialisering av fixlösning. Kartan visar aktuell jonosfärsstatus i fyra regioner i Sverige, och diagrammen visar variationen under det senaste dygnet för samma regioner. Kartan och regiondiagrammen är färgkodade från grönt till rött, där rött innebär svåra jonosfärsstörningar. Uppdatering av jonosfärsvärden sker var 30:e sekund.