Teckenförklaring

Ikon stationer online  Uppe/online

Ikon stationer offline  Nere/offline

För musen över en station för att se mottagarmodell.

Stationsinfo

Antal stationer: 505
Antal stationer offline: 2

Servicefönster

Det genomförs regelbundna servicefönster för Swepos tjänster. Varje år genomförs fyra servicefönster per datacenter, d.v.s. totalt planeras åtta servicefönster. Utöver det kan det vid behov sättas in extra servicefönster. Ett servicefönster ska normalt inte påverka tillgängligheten till Swepos tjänster utan kan genomföras utan att det märks något för användarna.

Planerade servicefönster
Datum Datacenter
2021-02-07 2
2021-02-21 1
2021-03-28 1 (Extrainsatt)
2021-04-11 2
2021-04-25 1
2021-08-22 2
2021-09-05 1
2021-11-07 2
2021-11-21 1

Stationer offline

Här visas de stationer som är offline just nu.

  • Charlottenberg
  • Charlottenberg

1 

Driftstatus

Här visas alla publicerade driftmeddelanden.

  • [SWEPOS][211027 16:20] Nikkala åter i drift/online
  • [SWEPOS][211027 15:36] Roma åter i drift/online
  • [SWEPOS][211027 13:54] Roma nere/offline
  • [SWEPOS][211027 12:49] Söderboda åter i drift/online
  • [SWEPOS][211026 18:34] Söderboda nere/offline
  • [SWEPOS][211026 16:51] Nikkala nere/offline

1 2 3 4 5  ... 

Vad innebär det när en station är nere i mitt område?

Bortfall av enstaka Swepos-stationer påverkar i normalfallet inte användarens möjlighet att mäta i realtid. Däremot kan mätosäkerheten och tiden till fixlösning påverkas. Detta beror i sin tur på den aktuella stationstäthet i området och hur långt ifrån närmaste referensstation som användaren befinner sig efter bortfallet.

Prenumerera på driftinformation

Driftmeddelanden kan du få som SMS eller e-post. Du väljer själv vilka stationer du vill ha driftmeddelande för via Mina Sidor. Saknar du webbkonto registrera konto.