Gå till monitor:

Monitorstationer

Hur fungerar monitorstationerna?

Monitorstationerna fungerar som simulerade användare genom att koppla upp sig mot Swepos nätverks-RTK. Antennens beräknade position jämförs fortlöpande med kända referenskoordinater och efter 60 sekunder med fixlösning initialiseras mottagaren om. Detta ger en indikation på tjänstens funktionalitet från norr till söder.

För att minimera påverkan av felkällor är antennerna på respektive station placerad där risk för flervägsfel är liten och enstaka sikthinder finns ovanför horisontlinjen. Detta kan skilja sig från faktiska mätningsförhållanden. Mer information om felkällor vid GNSS-mätning.

Vad visar monitorstationerna?

De aktuella avvikelserna i plan och höjd redovisas som punkter kontinuerligt i ett diagram och kan även läsas av som decimaltal angivna i meter. I och med att monitormottagarna initialiseras om anges också tid till fixlösning vid varje ny uppkoppling.

I diagrammet visas punkterna med olika färg beroende på vilken typ av lösning som beräknats för varje epok.

  • Röd ikonAbsolut lösning (meternivå)
  • Gul ikonFlytlösning (decimeternivå)
  • Grön ikonFixlösning (centimeternivå)

Kartan visar var monitorstationerna är belägna. För att se aktuell status på monitorerna klicka på respektive länk i listan.