Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om driftledningscentralen >> Bemanning och öppettider

Om SWEPOS driftledningscentral

Driftledningscentralen bemannas av personal som sköter systemövervakning och ger kundsupport.

SWEPOS-driften har telefonsupport måndag-torsdag 06:30-20:30 och fredag 06:30-18:00.

Övrig tid finns personal i beredskap för att åtgärda driftstörningar.