Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om driftledningscentralen

Om SWEPOS driftledningscentral

SWEPOS driftledningscentral finns i Lantmäteriets lokaler i Gävle. Härifrån sköts all drift och övervakning av SWEPOS-systemet.

Driftledningscentralen är själva navet i SWEPOS. Här finns all nödvändig hårdvara och mjukvara för att hantera inkommande data från referensstationerna och sköta de olika positioneringstjänsterna. Övervakning av systemet sker dygnet runt, året runt, med automatiserade rutiner för larmhantering och fjärrstyrning av stationsutrustning. Driftledningscentralen sköter också kundstöd och support, i första hand till SWEPOS-abonnenter.

Personalen som bemannar SWEPOS driftledningscentral tillhör Lantmäteriets enhet för Geodetisk infrastruktur.