Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om driftledningscentralen >> Här finns vi

Här finns vi

SWEPOS driftledningscentral hittar du på Lantmäteriets huvudkontor, plan E1.
Postadress:
SWEPOS-driften
Lantmäteriet
801 82 Gävle
Besöksadress:
Lantmäteriet
plan E1
Lantmäterigatan 2C
Gävle

Om du är intresserad av ett studiebesök på SWEPOS-driften, kontakta Peter Wiklund.

Så hittar du till Lantmäteriet: Karta på hitta.se Karta på eniro.se