Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS

Om SWEPOS

Under de här sidorna kan du läsa mer om SWEPOS - Lantmäteriets stödsystem för satellitpositionering i Sverige.

Det här är SWEPOS!

Läs mer om SWEPOS-systemet: vad och vem det är till för, varför det ser ut som det gör, och även hur systemet är tänkt att utvecklas i framtiden.

Nyheter

Lista över alla nyheter som publiceras på SWEPOS hemsida.

Aktuell driftsstatus

Karta som visar vilka SWEPOS-stationer som är i drift, samt en lista över utskickade driftsmeddelanden. Här kan du prenumerera på utskick av SMS och e-post med driftsinformation.

Om SWEPOS-stationerna

Information om klassificering, utrustning, koordinater m.m. Här meddelas även planerad utbyggnad och förtätning av referensstationsnätet.

Om driftledningscentralen

Öppettider för support, kontaktinformation m.m.

Organisation

Information Geodatadivisionen samt enheten för Geodetisk infrastruktur.