Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om SWEPOS-stationerna >> Klassificering och utrustning

Klassificering och utrustning

SWEPOS referensstationer kan delas in i två kategorier – klass A respektive klass B – utifrån vilka krav på koordinatstabilitet och redundans som finns.

Alla referensstationer är utrustade med satellitmottagare som tar emot signaler från GNSS-satelliter. Alla stationer har dessutom fasta dataförbindelser till driftledningscentralen. Stationerna skiljer sig däremot beroende på antennmontering och vilken reservkapacitet de är utrustade med. Utifrån detta delas SWEPOS-stationerna in i kategorierna klass A eller klass B.

Klass A-stationer

Leksand, en klass A-station med pelarantenn och friggebod

Klass A har den bästa långsiktiga koordinatstabiliteten eftersom dessa stationers GNSS-antenner är monterade på isolerade betongpelare med fast förankring i sprickfri berggrund. Övrig utrustning i klass A-stationerna installeras i normalfallet i en fristående friggebod eller teknikbod. Det finns god redundans för GNSS-mätning, datakommunikation, strömförsörjning, dvs. reservkapacitet som kan aktiveras i händelse av problem.

Till klass A-stationerna hör de s.k. 21 fundamentalstationerna som realiserar vårt nationella referenssystem SWEREF 99. Klass A-stationer används också för att övervaka koordinatstabiliteten för klass B-stationerna.

Klass B-stationer

Storuman, en klass B-station med takantenn

Klass B-stationer har GNSS-antenner som är takmonterade på befintliga byggnader, och har inte samma redundans med avseende på utrustning. Klass B-stationerna är den huvudsakliga typ som används vid pågående stationsförtätning, dvs. utbyggnad av 3:e generationens SWEPOS-nät som syftar till att öka kapaciteten för realtidsmätning.

Dagliga beräkningar av klass B-stationernas koordinater görs för att upptäcka eventuella rörelser.