Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om SWEPOS-stationerna >> Planerad utbyggnad

Planerad utbyggnad

Nya SWEPOS-stationer bidrar till förbättrad driftsäkerhet och minskad mätosäkerhet vid användning av positioneringstjänsterna.

SWEPOS-nätets förtätningsgrad - dvs. det genomsnittliga avståndet mellan referensstationerna – visas i kartan nedan. Grönmarkerade områden har ca 35 km mellan stationerna. Grå områden har ca 70 km mellan stationerna. I de ljusa områden pågår förtätning till 35 km. Förtätningsgraden påverkar bl.a. vilken mätosäkerhet som kan förväntas i positioneringstjänsterna.

Du kan även använda SWEPOS Kartstöd för att se planerade stationer.


Se fullstor bild