Skip Navigation LinksStart >> Om SWEPOS >> Om SWEPOS-stationerna

Om SWEPOS-stationerna

SWEPOS-stationerna är s.k. fasta referensstationer för GNSS. Det innebär att de är byggda för oavbruten GNSS-mätning på en stabil och väldefinierad position.

I dagsläget finns ca 300 referensstationer över hela Sverige. Stationerna är utrustade med satellitmottagare som tar emot signaler från GNSS-systemen, i dagsläget GPS, GLONASS och Galileo. Satellitobservationerna skickas därefter vidare till driftledningscentralen via fasta dataförbindelser. Detta pågår oavbrutet varje sekund, året runt.

SWEPOS-stationerna delas in i klasserna A och B, beroende på koodinatstabilitet och utrustning. Klass A har den bästa koordinatstabiliteten eftersom GNSS-antennen är fast förankrad i berggrund. Klass B används i normalfallet vid förtätning och är därför den vanligaste stationstypen (ca 90 % av SWEPOS-nätet).

All utrustning vid referensstationerna underhålls och uppgraderas fortlöpande. Nya GNSS-antenner testas och kalibreras alltid innan de installeras på station.