Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Efterberäkning >> SWEPOS RINEX-data

RINEX-data

Med referensdata från SWEPOS-stationerna kan du beräkna dina statiska GNSS-observationer i egen programvara.

Du kan beställa eller själv ladda hem SWEPOS-data i RINEX-format för efterberäkning i egen programvara. En RINEX-fil består av kod- och bärvågsobservationer från en SWEPOS-station, med loggningsintervallen 1 respektive 15 sekunder. Varje datafil omfattar antingen en timmes observationer eller ett dygns observationer. Metadata i början av RINEX-filen innehåller bl.a. information om punktbeteckning, GNSS-antenn/mottagare, approximativa koordinater och mättid.

SWEPOS RINEX-data ingår i abonnemanget SWEPOS Efterberäkning. RINEX-data finns dessutom fritt tillgängliga för forskning och undervisning, under särskilda villkor. Kontakta SWEPOS-driften för mer information.