Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Efterberäkning >> SWEPOS Virtuell RINEX

SWEPOS Virtuell RINEX

Om du inte har möjlighet att mäta med Nätverks-RTK-tjänsten kan du istället använda Virtuell RINEX.

Efterberäkning av RTK-mätningar kan göras i egen programvara med hjälp av virtuell RINEX. Detta kan t.ex. bli aktuellt om du saknar mobiltäckning vid mättillfället, och därmed inte kan ansluta mot nätverks-RTK-tjänsten. Beställning av Virtuell RINEX är en tjänst som ingår i abonnemanget SWEPOS Efterberäkning.

OBS! SWEPOS Virtuell RINEX är en betaltjänst som kräver ett abonnemang på SWEPOS Efterberäkning.