Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Stödtjänster >> Monitorstationer

Monitorstationer

Genom att titta på hur monitorstationerna uppför sig kan du som realtidsanvändare snabbt konstatera osäkra mätförhållanden.

Monitorstationerna fungerar som ”simulerade” användare av realtidstjänsterna genom att koppla upp sig mot Nätverks-RTK-tjänsten och ta emot korrektionsdata.

En viktig skillnad är att monitorstationerna alltid har utmärkta mottagningsförhållanden, med chokering-antenner och fritt från sikthinder. På det sättet undviks osäkerhet som beror på att signaler försvinner eller reflekteras på vägen. Dessutom är överföringen av korrektionsdata pålitlig och sker antingen via radio eller mobilt Internet.

I dagsläget finns det ett flertal publika monitorstationer (se kartan), med länkar till respektive monitorstation i menyn till vänster.