Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Stödtjänster >> Monitorstationer >> Vad visar monitorstationerna?

Vad visar monitorstationerna?

Monitorstationerna övervakar att realtidstjänsterna fungerar genom att ta emot korrektionsdata från SWEPOS.

Monitorstationerna är ett slags omgjorda SWEPOS-stationer som oavbrutet beräknar ny position med hjälp av korrektionsdata från Nätverks-RTK-tjänsten. Detta till skillnad från de vanliga SWEPOS-stationerna som skickar rådata vidare till SWEPOS driftledningscentral utan att beräkna noggrann position.

Monitorstationernas GNSS-mottagare försöker initialisera fixlösning, för att beräkna noggrann position med mätosäkerhet på centimeternivå. Efter en minut med oavbruten fixlösning nollställs mottagaren och initialisering påbörjas på nytt.

Monitorstationens beräknade position jämförs varje sekund med kända referenskoordinater. Den aktuella avvikelsen i plan- och höjdkoordinater visas fortlöpande i diagrammet som färgade punkter. Punkterna i diagrammet är färgkodade beroende på vilken typ av lösning som beräknats den epoken/sekunden.

Autonom lösning (meternivå)

Flytlösning (decimeternivå)

Fixlösning (centimeternivå)