Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Nätverks-RTK >> SWEPOS Nätverks-RTK-tjänst >> Förväntad mätosäkerhet

Förväntad mätosäkerhet

Vilken mätosäkerhet du kan förvänta dig när du använder Nätverks-RTK-tjänsten beror i första hand på osäkerheten i GNSS-signalens väg, osäkerheten i korrektionsdata från tjänsten, och osäkerheten i ditt eget mätningsförfarande.

Mätosäkerhet är ett mått på hur stor spridningen av mätvärden är, t.ex. för ett antal nätverks-RTK-mätningar. Läs mer om begreppet mätosäkerhet (extern länk).

När du mäter med Nätverks-RTK-tjänsten kan du räkna med en mätosäkerhet i referenssystemet SWEREF 99 enligt nedanstående tabell. Observera att måtten är angivna för 95:e percentilen, vilket innebär att de förväntas omfatta 95% av alla mätvärden.

I område med ca 35 km avstånd mellan SWEPOS-stationer
I område med ca 70 km avstånd mellan SWEPOS-stationer
Planbestämning (2D)
20-25 mm
25-30 mm
Höjdbestämning (över ellipsoiden)
30-35 mm
45-50 mm

I detta inkluderas inte centreringsosäkerhet (i plan) eller geoidosäkerhet (i höjd). Uppskattningen av mätosäkerhet förutsätter också att de olika osäkerhetskällorna som påverkar GNSS-signalens väg från satellit till mottagare är på en ”normal” nivå. Med hjälp av våra stödtjänster, t.ex. jonosfärsmonitorn, har du möjlighet att bedöma om osäkerhetskällorna bidrar med mer än ”normalt”.

Läs mer om osäkerhetskällor som påverkar GNSS-positionering (extern länk).

Många av osäkerhetskällorna kan hanteras genom att använda nätverks-RTK-teknik. Men beroende på hur mycket och hur snabbt osäkerhetskällorna varierar på en given plats så finns även en osäkerhet i hur väl ett nätverks-RTK-system kan beräkna korrektionsdata. Den processen är i sin tur beroende av avståndet mellan referensstationerna. Ju tätare stationsnätverk, desto bättre beräkning och modellering av osäkerhetskällorna. Här kan du se aktuell förtätning över landet.

Slutligen så påverkar ditt eget mätningsförfarande den mätosäkerhet som kan uppnås i slutändan. Om t.ex. medeltalsbildning av positioner sker över för kort tid så påverkas mätosäkerheten negativt. Likaså bidrar dålig centrering eller felaktigt antennhantering till sämre mätosäkerhet. För att minimera den här typen av osäkerhet bör du följa rekommendationerna för Nätverks-RTK-tjänsten.