Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Nätverks-RTK >> Support/felanmälan

Support/felanmälan

Vad du gör när det uppstår problem vid mätning med nätverks-RTK-tjänsten.

SWEPOS-driften hjälper gärna till med support och felsökning. Vi har bl.a. verktyg för att kontrollera din roverutrustnings anslutning mot vår tjänst. För att spara tid föreslår vi dock att du går igenom följande checklista för felsökning innan du kontaktar SWEPOS-driften. Checklistan finns även som bilaga till Kortmanualen.

Här är några vanliga problem vid mätning:

  • Om du inte kan få en s.k. absolutposition med RTK-mottagaren - dvs. en position med mätosäkerhet på meternivå utan korrektionsdata – så kommer du inte heller att kunna initialisera fixlösning med hjälp av nätverks-RTK-tjänsten. Kontrollera att du tar emot signaler från tillräcklig många GNSS-satelliter.
  • Om du inte har mobiltäckning kommer du inte att kunna ta emot korrektionsdata från SWEPOS. Initialisering av fixlösning blir då svårt eller omöjligt. Tänk på att den lokala mobiltäckningen varierar mellan olika mobiloperatörer.
  • Lokala eller tillfälliga störningar i atmosfären kan försvåra initialisering av fixlösning och dessutom bidra till grova fel (stora avvikelser) vid RTK-positionering. Med hjälp av SWEPOS jonosfärsmonitor kan du snabbt konstatera eventuella jonosfärsrelaterade problem i din region.

Om du inte kan lokalisera problemet vid mätning så kan du fylla i en felrapport för Nätverks-RTK-tjänsten och skickar in till SWEPOS-driften. Beskriv problemet så detaljerat du kan. Gör gärna detta även om du kontaktar SWEPOS-driften per telefon, eftersom det förenklar vår uppföljning.

Om du konstaterar dålig mobiltäckning så ser vi gärna att du kontaktar din mobiloperatör om detta, t.ex. Telia (extern länk). Du kan också registrera dina erfarenheter via tjänsten Täckningskollen (extern länk).