Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Nätverks-RTK >> Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad är Nätverks-RTK?

Nätverks-RTK är en teknik för noggrann GNSS-positionering i realtid. Tekniken baseras på stödsystem av fasta referensstationer, t.ex. SWEPOS.

Genom att referensstationerna mäter kontinuerligt mot samma satelliter som användaren så kan de osäkerhetskällor som just då påverkar användarnas GNSS-mätningar uppskattas. Denna s.k. korrektionsdata beräknas vid SWEPOS driftledningscentral och skickas till användarens GNSS-utrustning via mobiltelefoni eller motsvarande datalänk. Användaren kan därefter få en position i referenssystemet SWEREF 99 med osäkerhet på centimeternivå.

Du kan läsa mer om nätverks-RTK och andra GNSS-tekniker på Lantmäteriets hemsida.

Vad kan Nätverks-RTK-tjänsten användas till?

Typiska användningsområden för nätverks-RTK-tjänsten är:

  • Inmätning av detaljer (dvs. bestämning av position)
  • Utsättning (dvs. markering av känd position)
  • Mätning vid lantmäteriförrättningar
  • Maskinguidning och maskinstyrning inom byggentreprenad och jordbruk

… men alla slags utomhustillämpningar där man vill ha noggrann position direkt i SWEREF 99 är möjliga!

Vad krävs för att Nätverks-RTK-tjänsten ska fungera?

  • GNSS-mottagare av RTK-klass, dvs. utrustning anpassad för bärvågsmätning på flera GNSS-frekvenser. I Sverige finns återförsäljare av flera olika RTK-fabrikat.
  • Fri sikt mot GNSS-satelliter. I dagsläget krävs signallåsning mot minst 5 stycken GPS-satelliter.
  • Abonnemang på SWEPOS Nätverk-RTK-tjänst
  • Mobiltelefoni-abonnemang (och mobiltäckning!)