Skip Navigation LinksStart >> SWEPOS-tjänster >> Stödtjänster

Stödtjänster

Med hjälp av stödtjänsterna kan du underlätta planering, genomförande och kontroll av dina GNSS-mätningar.

Monitorering av jonosfär

Stödtjänst som ger aktuell information om hur GNSS-mätning påverkas av laddade partiklar i atmosfären på olika platser i landet.

Monitorering av realtidstjänster

Dessa monitorer övervakar att realtidstjänsterna fungerar. Monitoreringen sker via ett antal SWEPOS-stationer som ”simulerar” nätverks-RTK-användare.

Satellitprediktion

Satelitplaneringen visar satellittillgång utifrån användarens ungefärliga position och tidpunkt.

Information om driftsstatus

Aktuell driftstatus för SWEPOS-stationerna via karta, SMS eller e-post. Utskick via SMS och e-post kräver registrering.